Ajaveebid

Info meeleavalduse "Peatage Rail Baltic PRaegusel kujul!" kohta

Neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 toimub Tuuli Stewarti eestvedamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ees meeleavaldus "Peatage Rail Baltic PRaegusel kujul!". Kohale on lubanud minna ka Juhan Telgmaa kodanikuna. 

Eesti Looduskaitse Selts organisatsioonina ettevõtmises ei osale. Ka mina ise meeleavaldusel ei osale, kuid loodan, et korraldajatel laabub kõik kenasti.

Lähem info meeleavalduse kohta: Facebooki sündmus ja allpool.

Jaan Riis
ELKS-i esimees

Algatati petitsioon "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!"

Tutvustame Ökoriik Eesti, Avalikult Rail Balticust ja teiste organisatsioonide algatatud petitsiooni "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!". Hea võimalus kõigil meil kodanikena oma arvamust avaldada. Ise kirjutasin petitsioonile alla.

Jaan Riis
ELKS-i esimees


Autor: Roland Uuesoo

Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi uus kiri vastuseks Pärnu maavalitsuse selgitustele Rail Balticu maakonnaplaneeringu kohta

Eesti Geograafia Selts ja Eesti Looduskaitse Selts, analüüsinud Teie kirjas 16.01.2017 nr 12-3/16/2846-2 toodud selgitusi ning täiendavalt läbi vaadanud kavandatava Rail Balticu (RB) materjalid, mis on avalikult kättesaadavad Pärnu maavalitsuse ja Rail Balticu veebilehel, on seisukohal, et Teie kirjas toodud selgitused ja

Suri Eesti Looduskaitse Seltsi asutaja ja auliige Veljo Tormis

Seltsi leinateade ilmub homses Maalehes. Veljo Tormise palvel matuseid ei peeta, küll aga arutasin Tormise lähedaste hulka kuuluva Jaak Johansoniga mälestusürituse korraldamist. 

Jaan Riis
ELKS-i esimees

Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi seisukohad Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta

 
Siin on kaks olulist dokumenti lugemiseks ja analüüsiks. Üks Arvo Järveti koostatud Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi seisukohad Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta.
Teine on Pärnu maavalitsuse vastus kirjale.
Soovitan mõlemaid koos vaadata. Tekstid on koos lugemisel väga huvitavad ning annavad palju mõtteainet.
 
Jaan Riis

Eesti Rooma Klubi peasekretäri pressiteade Rail Balticu küsimuses

Alljärgnevalt saab lugeda Juhan Telgmaa koostatud pressiteadet Rail Balticu küsimuses.

Eesti Rooma Klubi ja Eesti Looduskaitse Selts vormistasid oma seisukoha Rail Balticu suhtes Vabariigi Valitsusele adresseeritud pöördumise vormis.

Rõhutati kaht aspekti:

Lehed