Elva osakond

Kontaktisik: 
Maido Urbas
Telefon: 
k.7457662
5243051

Ülevaade Eesti Looduskaitse Seltsi Elva osakonna tegevusest 2016. aastal

Seisuga 31. detsember 2016 on Elva osakonna aktiivsete liikmete arv 31 ja nn „surnud liikmeid“, kes pole aastaid osakonna tööst osa võtnud ega liikmemaksu maksnud ja pole ka lahkumiseks avaldust esitanud, kokku 11.

2016. aastal lisandus üks uus liige.

Veebruarikuus võtsid osakonna esindajad osa seminarist „Loodusturismi toodete ja teenuste arendus“ Jääaja Keskuses Äksis.

Elva osakonna tegevuskava 2016. aastaks

1. Osakonna üldkoosolek. Ettekanne Eesti Ökokogukondade ühendusest (veebruaris)

2. Õppekäik Järvselja õppemetskonda (mai)

3. Kuuse kooreüraski feromoonpüüniste paigaldamine linna parkmetsa (projektitoetus Elva linna poolt), aprill-mai

4. Õppesõit Seltsi Jõgeva ja Alatskivi osakondade piirkonda (juuni-juuli)

5. Osavõtt Seltsi üle-eestilisest kokkutulekust (juuli)

6. Seltsi Varstu osakonna rahva vastuvõtt  Elva piirkonna loodusobjektide ja looduskaitse tegevuse tutvustamisega (aug.-sept.)

Elvas on kevad käes. Mahlamäel kasvab tuhatkond uut mändi.

ELKS Elva osakonna esimees Maido Urbas vaatab rõõmuga omakasvatatud männiistikute edenemist. Neli aastat tagasi Elva Linnavalitsusega koos alustatud Mahlamäe tulevasse parkmetsa sai eelmisel nädalal jälle uusi puid juurde istutatud. Poolsada koolilast ja kolmkümmend ELKSi ja Mahlamäe Seltsi liiget Andrus Mäesepa juhtimisel sai Metsapealinna ürituste raames käed päris mullaseks. Elvat uudistama sõitnud Looduse Omnibussi reisijad lisasid igaüks oma nimelise puu.

Elva osakonna tegevuskava 2014

 

Elva osakond

Veebruar - suusaretk Otepää Loodusparki

Klubilised üritused:

Märts - Peedu elanikust metsateadlase Oskar Danieli 140. sünniaastapäeva tähistamine

Aprill - konverents „Linna loodus“

Praktiline tegevus looduses:

Metsapäevad mändide istutamise ja hooldamisega Elva linnas.

Feromoonpüüniste paigaldamine kuuse kooreüraski tõrjeks Elva parkmetsas.

Õppesõidud:

Kuramaa (või Saaremaa)

Ümber Võrtsjärve

Järvselja