Rail Baltic

Eesti Rooma Klubi avaldus Rail Balticu kohta

RAIL BALTICU RAJAMINE UUELE OTSETRASSILE ON LÄBI MÕTLEMATA OTSUS!

Eesti Rooma Klubi avaldus

3. märtsil 2017 saatis minister Kadri Simson kooskõlastusringile Rail Balticu (RB) uue otsetrassina arendamise valitsuste vahelise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu, taotledes selle menetlemist kiirkorras. Ilmne on valitsuse kavatsus ratifitseerida leping veel enne, kui valmivad tasuvusuuring ja Riigikontrolli audit projekti senise kulgemise hindamiseks.

Avaliku elu tegelaste pöördumine: Eesti vajab raudteed Euroopasse, kuid mitte praegu planeeritud kujul

Tundes üha muret ja kaasvastutust Eesti tuleviku ja ruumilis-geograafilise arengu pärast, soovime, et riigikogu ja valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt puudutavad Eesti maad ja Eesti kestmist.

Eesti on alati olnud nutikate ja mõistuspäraste lahenduste maa. Kirjeldus «väike rahvas, aga suur mõtlemine» on seni käinud eeskätt seda teed pidi, et mõõdukate vahendite abil leitakse tõhusad lahendused. Seda ilmestab meie kiire edasiminek e-riigi ülesehitamisel ning palju muudki.

Info meeleavalduse "Peatage Rail Baltic PRaegusel kujul!" kohta

Neljapäeval, 26. jaanuaril 2017 toimub Tuuli Stewarti eestvedamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ees meeleavaldus "Peatage Rail Baltic PRaegusel kujul!". Kohale on lubanud minna ka Juhan Telgmaa kodanikuna. 

Eesti Looduskaitse Selts organisatsioonina ettevõtmises ei osale. Ka mina ise meeleavaldusel ei osale, kuid loodan, et korraldajatel laabub kõik kenasti.

Lähem info meeleavalduse kohta: Facebooki sündmus ja allpool.

Jaan Riis
ELKS-i esimees

Algatati petitsioon "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!"

Tutvustame Ökoriik Eesti, Avalikult Rail Balticust ja teiste organisatsioonide algatatud petitsiooni "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!". Hea võimalus kõigil meil kodanikena oma arvamust avaldada. Ise kirjutasin petitsioonile alla.

Jaan Riis
ELKS-i esimees


Autor: Roland Uuesoo

Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi uus kiri vastuseks Pärnu maavalitsuse selgitustele Rail Balticu maakonnaplaneeringu kohta

Eesti Geograafia Selts ja Eesti Looduskaitse Selts, analüüsinud Teie kirjas 16.01.2017 nr 12-3/16/2846-2 toodud selgitusi ning täiendavalt läbi vaadanud kavandatava Rail Balticu (RB) materjalid, mis on avalikult kättesaadavad Pärnu maavalitsuse ja Rail Balticu veebilehel, on seisukohal, et Teie kirjas toodud selgitused ja

Rail Baltic – megaprojekt savijalgadel

Saadetud ERK ja Loodusaja listidesse 31.10.2016

Riigikogu keskkonnakomisjon tundis end 101 kultuuritegelase avaldusest puudutatuna ja võttis Rail Balticu koos asjaosaliste ja asjameestega arutada. Seda jälginuna tugevnes veendumus – asi on mäda. Miks on nii läinud?

On tehtud vähemalt kolm fundamentaalset viga: