SELTSIST

Eesti Looduskaitse Selts ühendab inimesi, kelle väärtushinnanguteks on loodus ja kultuur. Selts asutati Jaan Eilarti eestvedamisel aastal 1966. Seltsi eesmärk on looduse ja ühiskonna vaheliste suhete koordineerimine, kultuuripärandi väärtustamine, säästva arengu, looduse kasutamise ja maastiku-korralduse edendamine ja propageerimine ning inimeste keskkonnateadlikkuse suurendamine.

Foto: “Auk pilvedes”, autor Remo Savisaar