Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus ja revisjonikomisjon

Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus

 • Kalev Sepp 5100678, kalev.sepp@emu.ee – juhatuse esimehe kt
 • Toomas Tiivel, 5189515, nature@hot.ee
 • Anne Nurgamaa 56643602, annenurgamaa@gmail.com
 • Andres Tõnisson 5532515, andrest6nisson@gmail.com
 • Nadežda Tšerkašina 55520309, direktor@narvakl.edu.ee
 • Rein Mägi 5235102, reinmagi002@gmail.com
 • Reet Viira 5517502, saarekodukant@gmail.com
 • Enn Loigu 5097469, enn.loigu@taltech.ee
 • Taavi Pae 55613338, taavi.pae@ut.ee
 • Tiina Elvisto 53487425, elvisto@tlu.ee
 • Raul Savimaa 5081078, raul.savimaa@elks.ee

Revisjonikomisjon

juulist 2019

 • Tiiu PALOVEER, 5121428, tallinn@elks.ee
 • Jüri KÕIV, 5094480, jyrikoiv@gmail.com
 • Ülo NIISUKE, 5288097, yloniisuke@gmail.com
 • Arvo IITAL, 56978881, arvo.iital@taltech.ee