Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus ja revisjonikomisjon

Eesti Looduskaitse Seltsi juhatus

2021. a juulist
 
 • Kalev Sepp 5100678, kalev.sepp@emu.ee – juhatuse esimees
 • Anne Nurgamaa 56643602, annenurgamaa@gmail.com – aseesimees
 • Raul Savimaa 5090797, raul.savimaa@elks.ee – aseesimees
 • Nadežda Tšerkašina 55520309, direktor@narvakl.edu.ee
 • Reet Viira 5517502, saarekodukant@gmail.com
 • Tiina Elvisto 53487425, elvisto@tlu.ee
 • Ülle Kuldkepp 5227000, ylle.kuldkepp@hotmail.com
 • Kalle Suuroja 5103372, kalle.suuroja@egt.ee

Revisjonikomisjon

2021. a juulist

 • Tiiu Paloveer, 5121428, tallinn@elks.ee
 • Jüri Kõiv, 5094480, jyrikoiv@gmail.com
 • Arvo Iital, 56978881, arvo.iital@taltech.ee