Kontakt

Postiaadress:
Eesti Looduskaitse Selts
Koidu 80
10139 Tallinn

Registreerimisnumber: 80015004
Tehingupartneri kood: 800399
(Riigiraamatupidamise üldeeskiri lisa 2)

Arveldusarve:
EE211010052037307002

Tiiu Saar, sekretär
Tel: 58327358
E-mail: nature@hot.ee, tiiu@elks.ee

Kalev Sepp, juhatuse esimehe kt
Tel: 5100678
E-mail: kalev.sepp@emu.ee