Eesti Looduskaitse Seltsi raamatukogu on kujunenud valdavalt annetuste, vähem ostude teel. Loodusteadusliku ja -kaitselise ainese kõrval sisaldab raamatukogu kodu-uurimise, pedagoogika, ajaloo, kunsti ja ilukirjanduse materjale, kokku üle kümme tuhande nimetuse. Üsna esinduslik on Eesti sõjaeelse loodusteadusliku perioodika kogu (Eesti Mets, Loodusevaatleja, Loodus, Eesti Kirjandus jne), on ka üksikuid haruldasi eriala-raamatuid 19. sajandist. Oma isiklikest raamatukogudest on seltsile teoseid kinkinud eriti auliikmed Villem Voore, Karl Müürisepp, Karl Orviku, kõige enam aga raamatukogu peamine ülesehitaja – Jaan Eilart. Kogutud on ka seltsi liikmetelt ilmunud ilukirjandust, originaalsete pühendustega teoseid, välitööde päevikuid jms. Seltsi lähem eesmärk on raamatukogu viimine elektroonsesse kataloogi, mis peaks hõlbustama tema laiemat kasutamist.

Andres Tõnisson, 13.10.2020