Eesti Looduskaitse Seltsi raamatukogu on 50 aasta jooksul kujunenud valdavalt kingituste ja annetuste, vähem ostude teel. Loodusteadusliku ja -kaitselise ainese kõrval sisaldab raamatukogu kodu-uurimise, pedagoogika, ajaloo, kunsti ja ilukirjanduse materjale, kokku üle kümme tuhande nimetuse. Raamatukogu sihipärasem komplekteerimine toimus 1970.-1980. aastatel, hiljem pole seltsi majanduslik seis (koos ruumipuudusega) lubanud kollektsiooni oluliselt täiendada.

Oma isiklikest raamatukogudest on seltsile teoseid kinkinud auliikmed Villem Voore, Karl Müürisepp, Karl Orviku. Enim raamatuid on kinkinud seltsi peamine ülesehitaja Jaan Eilart. Kogutud on ka seltsi liikmete trükiseid, välitööde päevikuid, artiklite separaate jms.

Keele osakaalu alusel järjestatuna kajastab eesti-, vene-, soome-, saksa- ja ingliskeelne kirjavara esmajoones looduskaitse, bioloogia ja geograafia küsimusi. Üsna esinduslik on Eesti sõjaeelse loodusteadusliku perioodika kogu: ajakirjad Eesti Mets, Loodusevaatleja, Loodus, ÕES-i aastaraamatud, ELUS-i väljaanded jmt. On ka üksikuid haruldasi erialaraamatuid 19. sajandist, põhiliselt loodusteaduste alalt. Eraldi sektsioon raamatukogus on pühendatud seltsi rajaja Jaan Eilartiga seotud trükistele (käsikirjad, pühendusega raamatud, juhendatud diplomitööd jne).

Raamatukogu on mõeldud eelkõige seltsi liikmetele, kokkuleppel laenutatakse raamatuid ka väljapoole. Tegemist pole tavapärase avaliku raamatukoguga, MTÜ Eesti Looduskaitse Selts majandab raamatukogu vastavalt oma võimalustele. Edasine perspektiiv on elektroonse kataloogi koostamine, võimalik liitumine ESTER-iga. Raamatukogu paikneb seltsi kontori ruumides Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse majas aadressil Kari tn 13.

Andres Tõnisson, 23. aprill 2022