Eesti Looduskaitse Selts

Kontaktisik: 
Vootele Hansen, esimees
Arvo Veskimets, tegevjuht
Telefon: 
53498191
E-mail: 

Eesti Looduskaitse Selts ühendab inimesi, kelle väärtusteks on loodus ja kultuur. Selts asutati JAAN EILARTI eestvedamisel aastal 1966. Hoiame Eestit, loodust ja kultuuri.

Algatati petitsioon "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!"

Tutvustame Ökoriik Eesti, Avalikult Rail Balticust ja teiste organisatsioonide algatatud petitsiooni "Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu allkirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul lubamatu!". Hea võimalus kõigil meil kodanikena oma arvamust avaldada. Ise kirjutasin petitsioonile alla.

Jaan Riis
ELKS-i esimees


Autor: Roland Uuesoo

Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi uus kiri vastuseks Pärnu maavalitsuse selgitustele Rail Balticu maakonnaplaneeringu kohta

Eesti Geograafia Selts ja Eesti Looduskaitse Selts, analüüsinud Teie kirjas 16.01.2017 nr 12-3/16/2846-2 toodud selgitusi ning täiendavalt läbi vaadanud kavandatava Rail Balticu (RB) materjalid, mis on avalikult kättesaadavad Pärnu maavalitsuse ja Rail Balticu veebilehel, on seisukohal, et Teie kirjas toodud selgitused ja

Suri Eesti Looduskaitse Seltsi asutaja ja auliige Veljo Tormis

Seltsi leinateade ilmub homses Maalehes. Veljo Tormise palvel matuseid ei peeta, küll aga arutasin Tormise lähedaste hulka kuuluva Jaak Johansoniga mälestusürituse korraldamist. 

Jaan Riis
ELKS-i esimees

Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi seisukohad Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta

 
Siin on kaks olulist dokumenti lugemiseks ja analüüsiks. Üks Arvo Järveti koostatud Eesti Geograafia Seltsi ja Eesti Looduskaitse Seltsi seisukohad Rail Balticu maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta.
Teine on Pärnu maavalitsuse vastus kirjale.
Soovitan mõlemaid koos vaadata. Tekstid on koos lugemisel väga huvitavad ning annavad palju mõtteainet.
 
Jaan Riis

VIDEOD: Eesti Looduskaitse Seltsi 50. juubel Eesti Rahva Muuseumis

Eesti Rahva Muuseumis toimus 6. novembril 2016 Eesti Looduskaitse Seltsi juubelikonverents “Kuidas hoida Eestit, meie loodust ja kultuuri”. Ligi 500 loodussõpra kõigist Eesti maakondadest tulid tuisusesse Tartusse, et ühiselt tähistada Eesti Looduskaitse Seltsi 50. juubelit uues ERM-i majas.

ELKS asutati 4. novembril 1966. aastal teeneka loodusteadlase ja kultuuritegelase Jaan Eilarti eestvedamisel ning kujunes silmapaistvaks isamaaliseks liikumiseks Eesti looduse ja kultuuri hoidjana.

Rail Baltic – megaprojekt savijalgadel

Saadetud ERK ja Loodusaja listidesse 31.10.2016

Riigikogu keskkonnakomisjon tundis end 101 kultuuritegelase avaldusest puudutatuna ja võttis Rail Balticu koos asjaosaliste ja asjameestega arutada. Seda jälginuna tugevnes veendumus – asi on mäda. Miks on nii läinud?

On tehtud vähemalt kolm fundamentaalset viga:

Eesti rahva ja maa tuleviku nimel tuleb peatada Rail Balticu rajamine kavandatud kujul!

Avalik kiri Rail Balticu kohta

Tundes muret ja kaasvastutust Eesti tuleviku ja ruumilis-geograafilise arengu pärast, soovime, et Riigikogu ja valitsus langetaksid vastutustundlikke ning riigi ja rahva kestlikkusele suunatud otsuseid asjades, mis määravalt puudutavad Eesti maad ja Eesti kestmist.

Lehed